Historie

HISTORIE

plaatsnaambord

Garrelsweer is een klein dorp in de gemeente Loppersum in de provincie Groningen (Nederland), aan het Damsterdiep. Garrelsweer telt bijna 700 inwoners.

De naam Garrelsweer is waarschijnlijk ontleend aan de personennaam Gerlev, verbonden met het woord weer of wird, dat zowel dijk als wierde kan betekenen.

Oorspronkelijk lag Garrelsweer bij de rivier de Fivel. Nadat deze dichtslibde, werd de Delf, het latere Damsterdiep gegraven. Het dorp lag op een strategische plaats aan dit kanaal, dat vermoedelijk in verbinding stond met een tweede kanaal bij Winsum. Eb en vloed hadden aanvankelijk vrij spel in de Delf, tot rond 1300 de sluizen bij Delfzijl werden aangelegd. Het dorp Garrelsweer werd voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1057 (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Garrelsweer).

Garrelsweer_NH

De Nederlands-Hervormde zaalkerk is in 1912 gebouwd naar een ontwerp van H. Rozema en G. Hoekzema. Er is bij de bouw gebruik gemaakt van bruine waal-klinkers. Alle vensters hebben gekleurd glas-in-lood. De bouwstijl staat bekend als rationalisme. In de toren hing oorspronkelijk een klok uit 1695 van C. Fremy. Deze klok is in 2013 verplaatst naar de Gereformeerde kerk in Garrelsweer. Het orgel is gebouwd door firma Rohlfing in 1921 (met gebruikmaking van ouder binnenwerk).

foto: N-H kerk te Garrelsweer, jaartal onbekend (bron).


Aan de noordzijde is een CONSISTORIE aangebouwd  op een rechthoekige plattegrond, in dezelfde stijl als de kerk (bron). In de oostgevel bevindt zich de entree met een natuurstenen stoep (twee treden).  Aan de westgevel is in de jaren zestig van deze eeuw een kleine uitbouw met plat dak gebouwd.

80px-00748.Garrelsweer.PKNH_(1)

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: in het portaal de tegelvloer, de houten spiltrap en de twee omlijste schuifdeuren (paneel) onder een gemetselde segmentboog; in de kerk het spitse tongewelf met trekbalken, de houten platformkansel in nis met een opgang aan weerszijden, de kerkeraadsbanken links en rechts van de kansel, de houten balustrade met lezenaar, de houten orgeltribune steunend op twee decoratieve houten pilaren en de orgelkas (bron).